Komibinasjonsbygget med helikopterdekke, Sykehuset Levanger. Teglfasade. Flisarbeider.

Komibinasjonsbygget med helikopterdekke, Sykehuset Levanger. Teglfasade. Flisarbeider.